Thẻ lưu trữ: đào tạo nghề xăm

Không biết vẽ có học xăm được không

KHÔNG BIẾT VẼ CÓ HỌC XĂM ĐƯỢC KHÔNG ??? Nhiều người hay thường hỏi: tôi vẽ xấu, không có hoa tay, liệu có theo đuổi được các khóa học xăm hình ??? -Rất nhiều bạn trẻ lầm tưởng rằng, là một Artist giỏi thì bắt buộc bạn phải vẽ giỏi hoặc năng khiếu hội họa …