XĂM HÌNH
NGHỆ THUẬT

XỎ KHUYÊN
THẪM MỸ

CẤY BI
NAM KHOA

CẮT BAO
QUY ĐẦU

XĂM HÌNH
NGHỆ THUẬT

XỎ KHUYÊN
THẪM MỸ

ĐÀO TẠO
HỌC VIÊN

XỎ KHUYÊN
THẪM MỸ

CẤY BI
NAM KHOA

CẮT BAO
QUY ĐẦU

CHĂM SÓC
HÌNH XĂM MỚI


NHỮNG LƯU Ý SAU KHI XĂM

Khi xăm xong, các bạn dùng khăn khô sạch thấm hết nước mô tồn đọng trên vùng da mới xăm.

XEM THÊM

NGHỆ SỸ
ARTISTS

TUẤN LÊ
XEM TÁC PHẨM »

XUÂN SỸ
XEM TÁC PHẨM »

TR TRƯƠNG
XEM TÁC PHẨM »