XĂM HÌNH
NGHỆ THUẬT

XỎ KHUYÊN
THẪM MỸ

CẤY BI
NAM KHOA

CẮT BAO
QUY ĐẦU

XĂM HÌNH
NGHỆ THUẬT

XỎ KHUYÊN
THẪM MỸ

ĐÀO TẠO
HỌC VIÊN

XỎ KHUYÊN
THẪM MỸ

CẤY BI
NAM KHOA

CẮT BAO
QUY ĐẦU

TÁC PHẨM XĂM
GALLERY


MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI
TUẤN LÊ STUDIO

Tuấn Lê Studio thực hiện tốt các thể loại xăm lớn nhỏ, bao gồm xăm truyền thống và hiện đại

XEM THÊM

NGHỆ SỸ
ARTISTS

TUẤN LÊ
XEM TÁC PHẨM »

KHOAI TÂY
XEM TÁC PHẨM »

ĐẠT NGUYỄN
XEM TÁC PHẨM »