Chính sách bảo mật thông tin

 

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

+ tuanletattoo.com thu thập thông tin của người dùng bằng cách: Lấy tên, SĐT từ việc đặt lịch tại:
https://tuanletattoo.com/dat-lich/

+ Mục đích sử dụng thông tin:
– Xác nhận lịch xăm hình, xỏ khuyên, cấy bi nam khoa, phun xăm thấm mỹ, đào tạo học viên cho khách hàng.
– Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc gửi cách chăm sóc, liên lạc giải quyết vấn đề khi khách hàng có trải nghiệm chưa tốt.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

+ tuanletattoo.com thu thập thông tin của người dùng bằng cách: Lấy tên, SĐT từ việc đặt lịch tại:
https://tuanletattoo.com/dat-lich/
+ Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ. Tuấn Lê Studio có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như đối tác SMS để có thể chăm sóc khách hàng tốt nhất.
+ Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận lịch đặt, giải đáp nhu cầu, thắc mắc,…

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Tuấn Lê Studio sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng có thể yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp khi đặt lịch.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tuấn Lê Tattoo Studio
Địa chỉ: Số 397 Phạm Văn Đồng. TP Pleiku. Gia Lai
SĐT: 0829817777

 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ SĐT: 0829817777

 

6. Bảo mật thông tin

tuanletattoo.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai không liên quan. Thông tin của quý khách gửi cho tuanletattoo.com chỉ sử dụng cho mục đích đặt lịch, liên hệ hoặc gửi tin nhắn để chăm sóc khách hàng.

 

7. Đổi/Hủy lịch đặt tại tuanletattoo.com

+ Khách hàng muốn đổi lịch đã đặt: Dùng đúng SĐT vừa dùng đặt sang lịch mới, hệ thống sẽ tự động đổi lịch cho khách hàng.
+ Khác hàng muốn hủy lịch đã đặt: Gọi điện tới hotline salon đã đặt, báo tên, SĐT và giờ đặt để nhân viên lễ tân xác nhận hủy cho khách hàng.